Unit-Link.no  -  for investeringer i aksjer og fond

(i lønnsom aktivitet siden august 2000)

 

 

Home

Bakgrunn og Ytringer

Filosofi og tilnærming
Langsiktighet vs. Timing
Referanser

Skandia Life strategier
Vital Link strategier

ETF-portefølje
Info og kontakt

 

 

 

 

 

Langsiktighet vs. Timing

Mange mener selv at de tenker langsiktig gjennom en ’kjøp-og-hold’ strategi. Men i praksis viser det seg at mange i virkeligheten praktiserer et ’holder-det-ikke-ut-lenger’ system for fondskjøp og salg. (Har egen, dyrekjøpt erfaring).

En slik timing arter seg ved at en etter en lang oppgangsperiode kjøper seg inn, idet en ikke klarer å sitte på sidelinjen lenger og se på at ‘alle andres’ investeringer vokser. Når pilene peker nedover, uttrykkes et slikt irrasjonelt handlemønster ved at en forblir investert, inntil en ikke kan holde ut lenger å se verdiene skrumpe inn, for så å selge seg ut når verdiene er på et lavmål.    Les mer...

 

 

 

 

 

Bakgrunn for vår filosofi  (hva vi sa i august 2000)

De fleste fondsrådgivere forfekter 'buy and hold' - på norsk ‘langsiktighet’ - noe som har virket brukbart de siste gyldne årene. En har kommet ut godt over 'bankrente'.

Men, med mer aktiv - og noenlunde treffsikker - forvaltning av sine aksjefond, kan en oppnå adskillig mer. Og skulle tendensene vi nu ser være inngangen til en flat / nedadgående årrekke, så fungerer ikke buy-and-hold i det hele tatt.   Les mer...

 

 

 

 

 

Om gode og dårlige råd  

Warren Buffett sa en gang: "Wall Street is the only place that people ride to work in a Rolls Royce to get advice from those who take the subway."

Både på disse sidene og i media har det de siste årene vært ytringer om den generelle kvaliteten på det som kommer fra mange privatøkonomiske rådgivere, inkludert mantraen om "langsiktig horisont og diversifisering" - floskler som mer reflekterer en rådgivers (subway rider's) salgsregle enn veloverveide råd.   

En utfordring for kunden er ofte å se eller forstå hvor intetsigende slike standard utsagn egentlig er.  Det gjentatte tipset om "langsiktig horisont og diversifisering" ble lyttet til av titusener privatsparere som ved den seneste røde perioden i aksjemarkedene (2000-2003), til sammen tapte milliarder. Og det paradoksale er at de fleste stadig velger å sette lit til den samme type råd.

Når rådgiveren anbefaler diversifisering for å beskytte deg mot tap, glemmer de å si at dette rådet er minst like viktig for å beskytte dem selv! Siden de fleste rådgivere ikke kan forklare og stå for en mer presis anbefaling, sier de heller at du skal investere i hele røkla (litt Norge, litt Norden, litt verden, litt energi, litt Asia, etc.)

En årsak til denne utviklingen - som myndighetene nå forsøker å demme noe opp for - er den inflatoriske økningen en hadde av privatøkonomiske rådgivere rekruttert fra grupper uten spesielle forutsetninger for økonomiske vurderinger (lærere, bilselgere, eiendomsmeglere, husmødre, forsikringsagenter, konsulenter innen logistikk, helsevesen og kanskje spesielt fra salg- og markedsføring, etc.) som igjen skulle selge investeringsprodukter til sine likesinnede.  Kravet om obligatorisk tjenestepensjon, der enhver arbeidstager potensielt kan bli ansvarlig for sin egen pensjonssparing, kan føre til ny akselerasjon i denne rådgivernisjen.

(Basert på kommentarer av Robert Kiyosaki)