Unit-Link.no  -  for investeringer i aksjer og fond

(i lønnsom aktivitet siden august 2000)

 

 

Home
Bakgrunn og Ytringer

Skandia Life strategier
Vital Link strategier

ETF-portefølje
Info og kontakt

 

 

 

 

 

 

Systematisk portefølje med Exchange Traded Funds (ETF)


Basert på våre metoder for å identifisere fornuftige tidspunkt for utgang og inntreden i markedet, er det etablert en fondsportefølje som kun benytter ETFer.

I hovedsak benyttes en ETF som følger Oslo Børs når reglene vurderer den norske børsen å være i en positiv periode.  Dersom Oslo Børs ikke anses å være aktuell, men vår overordnede (globale) markedsmodell likevel har grønt signal, benyttes i steden utvalgte internasjonale ETFer (f.eks. iShares' ETF for Verdensindeks eller Emerging markets).

Basert på reglene som ligger til grunn, viser figuren nedenfor porteføljens beregnde utvikling frem til oktober 2006, da vi implemeterte porteføljen hos norsk nettmegler.

 

 

 

 


 

Om ETF

En ETF er et verdipapir som ofte gjenspeiler utviklingen i en indeks og kan risikomessig betraktes som ethvert indeks- eller aksjefond.  ETF tilbyr enkeltinvestorer mulighet til å eksponere seg mot bransjer, sektorer og geografiske områder uten de samme kostnadene og uten å måtte spre investeringen tynt utover på flere selskaper.

Å handle med ETFer er like enkelt som å handle aksjer - det forgår på nøyaktig samme måte, gjennom de samme kanaler. Fordelene i forhold til aksjefond, er høyere fleksibilitet og kostnader tilnærmet null.

Mer info om ETF finnes bl.a. på DnB's nettsider.
 


 

 

 

 

 

Disclaimer: Dette nettstedets eier kan ikke påta seg ansvar for risiko og eventuelle tap som følge av investeringer basert på råd som her blir gitt. Den enkelte person står alltid selv ansvarlig for beslutning om handel og hvilke objekter han / hun skal handle i.

mail: post@unit-link.no