Unit-Link.no  -  for investeringer i aksjer og fond

(i lønnsom aktivitet siden august 2000)

 

 

Home
Bakgrunn og Ytringer

Skandia Life strategier
Vital Link strategier

ETF-portefølje
Info og kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årvåken unit link porteføljeoppfølging med Q-timing

Skandia Life og Vital Link *)

Har en intensjoner om å følge et system eller metodikk for fondsbytter, er den største utfordringen å være konsekvent og ikke la følelser spille med når handling skal skje. 

Det er flere årsaker til vegring, for eksempel at en tror markedene vil gjøre noe helt annet eller at en nettopp har erfart et par bytter med negativt utfall, og derfor i øyeblikket har redusert tillit til systemet.  

En metode vil aldri være korrekt i alle situasjoner, men det er viktig å være trygg på at den over noe tid gir bedre avkastning enn alternativet, som gjerne er representert ved ’langsiktighet’ i aksjefond eller pengemarked.


*) Vi har i utgangspunktet basert strategiene på produkter fra disse leverandørene.  Strategiene vil i enkelte situasjoner kunne kreve og forutsette effektive rutiner for fondsbytter, i.e. at innmeldte bytter håndteres uten venting og at et påfølgende bytte kan skje i rimelig tid deretter.  Ikke alle unit link-leverandører har vist seg alltid å tilfredsstille disse behovene.

 

For å slippe stadig selv å ta stilling til om fondsbytte skal effektueres eller ikke, er en mulighet å "outsource" oppgaven basert på en av strategiene som er omtalt på disse sidene.  En slik tjeneste forutsetter at fullmakt sendes unit link-leverandøren.  All korrespondanse, bekreftelser av fondsbytter, etc. går som før dirkete fra leverandør til avtaleeier.

Les om hvordan dette kan ordnes gjennom samarbeidspartner her.

 

 

*

 

 

Disclaimer: Dette nettstedets eier kan ikke påta seg ansvar for risiko og eventuelle tap som følge av investeringer basert på råd som her blir gitt. Den enkelte person står alltid selv ansvarlig for beslutning om handel og hvilke objekter han / hun skal handle i.

mail: post@unit-link.no