Unit-Link.no  -  for investeringer i aksjer og fond

(i lønnsom aktivitet siden august 2000)

 

 

Home

Bakgrunn og Ytringer

Vital Link Strategi

Skandia Åpen
Skandia Nasdaq
Modellporteføljer

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skandia Life Modellporteføljer

To modellporteføljer som følger strikte regler for fondsvalg.  Det velges fond som til enhver tid befinner seg i det øvre sjikt med hensyn til innbyrdes relativ utvikling mellom fondene. Fond som ikke lenger befinner seg i dette sjiktet, erstattes med nye fond som antas å være bedre egnet i inneværende markedsklima.  

 

Porteføljene skal på denne måten i størst mulig grad inneholde fond med dokumentert positiv utvikling over gjennomsnittet blant de tilgjengelige fondene.  Dog vil det alltid være mulig at fond taper noen prosent før de kommer under streken og kaller på utskifting.

 

I perioder der vi anser det overordnede markedsbildet for å være negativt, vil modellporteføljene være investert i rentefond / bankkonto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Aktiv portefølje er avsluttet.

 

Aktiv portefølje

Startet opp i september 2004 og investerer i 2 fond blant de seks beste fondene.  Det medfører forholdsvis hyppige fondsbytter med muligheter også for kortvarig plassering i fond som allerede har gjort sitt beste, noe som kan gi raske utganger med begrensede tap.  Oppsiden er å sikre tidlig plassering i fond som i ettertid viser seg å ha lagt ut på sterke løp - hvilket ofte hender med fond som er spesialisert innen bransjer eller geografiske sektorer. 

 

Stabil portefølje

Representerer den opprinnelige modellporteføljen siden april 2003 og investerer i 2 fond blant de 12 beste på fonds-rangeringen.  Porteføljen vil derfor i perioder ende opp med å inneholde fond med en forsiktig profil, typisk konservative globale aksjefond. 

Stabil portefølje er tenkt å passe for den som er fornøyd med jevn avkastning uten for mange inngrep, men som samtidig ønsker å unngå de mest ødeleggende nedturene som markedene enkelte ganger kommer inn i.

 

2006 (pr. 29/12): 1. kv. 2. kv. 3. kv 4. kv. 2006
Skandia Life Aktiv 9.8 % -8.0 % 4.9 % 7.8 % 14.2 %
Skandia Life Stabil 7.5 % -11.1 %   3.6 % 9.4 % 8.3%
MSCI World F 3.1 %  -6.1 % 9.1%   3.4 % 9.1 %
2005: 1. kv. 2. kv. 3. kv 4. kv. 2005
Skandia Life Aktiv -4.6 % 3.0 % 18.3 % 8.6 % 26.3 %
Skandia Life Stabil -2.1 % 3.9 % 9.5 % 8.3 % 20.6 %
MSCI World F 2.0 % 3.8 % 6.4 % 5.9 % 19.3 %

 

 

 

Som alltid må det presiseres at selv om resultatene her viser forhåndsbestemte og publiserte handler, er det ingen garanti for at tilsvarende utvikling kan oppnås i fremtiden.

 

 

Disclaimer: Dette nettstedets eier kan ikke påta seg ansvar for risiko og eventuelle tap som følge av investeringer basert på råd som her blir gitt. Den enkelte person står alltid selv ansvarlig for beslutning om handel og hvilke objekter han / hun skal handle i.

mail: post@unit-link.no