Unit-Link.no  -  for investeringer i aksjer og fond

(i lønnsom aktivitet siden august 2000)

 

 

Home

Bakgrunn og Ytringer

Vital Link Strategi

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skandia Life - Nasdaq Strategier

   

 

 

 

 

 

 

I april 2005 startet vi to porteføljer som baseres kun på handler i fondet AXA Framlington Global Technology (før mai 2006: Framlington Nasdaq)

 

Tidspunkt for inn- og utgang bestemmes av vår modell for timing av Nasdaq-indeksen der det anvendes to timingsignaler; ett for handel ved børsåpning og ett for handel ved børsslutt (USA). 

 

 

Utviklingen vil variere i takt med den amerikanske teknologiindeksen.  Fondet har forholdsvis høy volatilitet1) og strategiene passer derfor best for spareandeler som kan tillegges en aggressiv profil.  Rentefond benyttes når nasdaq-modellene signaliserer "short" og det er et mål (men ingen garanti) om å begrense maksimum drawdown2)  til 15%.

 

1)  Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Høy volatilitet innebærer større variasjoner og høyere risiko, samtidig som muligheten for høyere avkastning er større.

2)  Negativ fluktuasjon i forhold til historisk høyeste oppnådde nivå på sparesaldo

 

 

Nasdaq Forsiktig portefølje

Investert kun når begge våre Nasdaq-signaler er LONG.

 

Nasdaq Aggressiv portefølje

Investert når minst ett av våre Nasdaq-signaler er LONG.

 

2006 (pr.29/12): 1. kv. 2. kv. 3. kv 4. kv. 2006

Nasdaq forsiktig

3.7 %

 -3.1 %

5.3 % -6.5 % -1.0 %

Nasdaq aggressiv

8.8 %

-9.0 %

8.6 %

-2.9 %

4.4 %

AXA Framlington Global Technology

8.6 % -15.3% 7.8 % 1.4 % 0.5 %
2005: 1. kv. 2. kv. 3. kv 4. kv. 2005

Nasdaq forsiktig

  4.7 % 11.2 % 1.2 % 17.8 %

Nasdaq aggressiv

 

13.0 %

6.3 %

6.1 %

27.5 %

Framlington Nasdaq

  7.9 % 4.6 % 8.0 % 21.9 %

 

 

Som alltid må det presiseres at selv om resultatene her viser gjennomførte eller publiserte handler, er det ingen garanti for at tilsvarende utvikling kan oppnås i fremtiden.

 

 

Disclaimer: Dette nettstedets eier kan ikke påta seg ansvar for risiko og eventuelle tap som følge av investeringer basert på råd som her blir gitt. Den enkelte person står alltid selv ansvarlig for beslutning om handel og hvilke objekter han / hun skal handle i.

mail: post@unit-link.no