Unit-Link.no  -  for investeringer i aksjer og fond

(i lønnsom aktivitet siden august 2000)

 

 

Home

Bakgrunn og Ytringer

Vital Link Strategi

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skandia Life - Åpen Strategi

 

En sammensatt plan som kan anvende alle fond i Skandia Life's tilbud.  

 

Strategien benytter brede såvel som spesialiserte fond.  Fondenes plassering på fondsrankingen er av avgjørende betydning og det investeres i 2-4 fond ad gangen.  Hyppige skifter kan skje for å ta hensyn til helt kortsiktige forhold.

 

Utviklingen vil variere i takt med internasjonale aksjemarkeder, men rentefond benyttes periodevis aktivt for å begrense verdireduksjon.  Strategien har mål (men ingen garanti) om å begrense maksimum drawdown*)  til 12%.

 

 

*)  Negativ fluktuasjon i forhold til historisk høyeste oppnådde nivå på sparesaldo

 

 

 

 

 

Figuren nedenfor viser reell utvikling av en Skandia Life-polise som er forvaltet i henhold til denne metoden.

 

 

 

2007 (pr.14/8): 1. kv. 2. kv. 3. kv 4. kv. 2007
Åpen Skandia -4.6 % -0.8 % -4.0 %   -9.2 %
MSCI World -0.6 % 2.6 % -5.4 %   -3.5 %
2006: 1. kv. 2. kv. 3. kv 4. kv. 2006
Åpen Skandia 8.0 % -10.2 % 6.3 % 8.8 % 12.1 %
MSCI World 3.1 % -6.1 % 9.1 % 3.4 % 9.1 %
2005: 1. kv. 2. kv. 3. kv 4. kv. 2005
Åpen Skandia 10.6 % 15.1 % 16.8 % 15.6 % 72.0 %
MSCI World 2.0 % 3.8 % 6.4 % 5.9 % 19.3 %

Netto resultat etter fratrekk av 2% fast årlig forvaltningshonorar

 

 

Selv om resultatene her reflekterer forhåndsbestemte og gjennomførte handler, er det ingen garanti for at tilsvarende utvikling skal oppnås i fremtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: Dette nettstedets eier kan ikke påta seg ansvar for risiko og eventuelle tap som følge av investeringer basert på råd som her blir gitt. Den enkelte person står alltid selv ansvarlig for beslutning om handel og hvilke objekter han / hun skal handle i.

mail: post@unit-link.no