Unit-Link.no  -  for investeringer i aksjer og fond

(i lønnsom aktivitet siden august 2000)

 

 

Home

Bakgrunn og Ytringer

Vital Link Strategi

Skandia Strat Home

 

 

 

Strategier for Skandia Life Unit Link    

For Skandia Life benyttes to strategier: Åpen og Nasdaq

 

Første prioritet er å trygge verdiene og begrense risikoen knyttet til sparingen.  Verdiøkning er en viktig andre prioritet. 

 

Begge representerer aktive strategier i og med at det foretas relativt hyppige tilpasninger i fondssammensetning basert på forventning til eller som følge av endringer i aksjemarkedene.    

 

Les mer om strategiene for Skandia Life unit link:

        · Åpen

        · Nasdaq

Selv om strategiene har noe ulike risiko/avkastningsprofiler for å imøtekomme individuelle preferanser, har de felles underliggende karakteristikker:

  1. De søker å begrense større tap ved aktivt å benytte rentefond i perioder når dette anses fordelaktig.

  2. De har definerte mål for maksimum volatilitet og risiko uttrykt ved maksimum drawdown (dvs. negativ fluktuasjon i forhold til høyeste oppnådde historisk nivå).

  3. Fondsvalgene baseres på egenutviklede, proprietære modeller og verktøy for kvantitativ analyse der det generelle markedsklimaet og individuell utvikling for tilgjengelige fond daglig blir vurdert.

  4. Fondssammensetning justeres så ofte som markedsutviklingen måtte kreve.

 


 

  Skandia Life Modellporteføljer   >>>

 

To modellporteføljer følger strikte regler for fondsbytter og informasjon om fondsvalg. Porteføljene skal i størst mulig grad inneholde fond med dokumentert positiv utvikling over gjennomsnittet blant de tilgjengelige fondene.  

 

 

 

    Mirror Funds og effektive fondsbytter

 

Skandia Life har "Norges beste" rutiner for ryddige fondsbytter.  Spesielt ved inn- og utganger med et par dagers mellomrom, som også kan forekomme, er Skandia Life presise siden bytter ut og inn i fond skjer på samme dag mens de andre leverandørene oftest har en eller to dagers oppgjørstid fra salg av et fond til nytt fond kan kjøpes.  En forskjell ligger i at Skandia opererer egne såkalte 'mirror funds' som fra dag til dag investerer i og reflekterer utviklingen for de underliggende fondene.  Mirror funds er utbredt praksis hos de store utenlandske unitlink-selskapene.

 

Denne funksjonaliteten tillater at en kan anvende strategier for aktive fondsbytter i en Skandia Life unitlink portefølje - uten at det skaper problemer for bokføringen hos leverandøren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tett oppfølging

Kontakt oss for porteføljer med daglig vurdering for inn og utgang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: Dette nettstedets eier kan ikke påta seg ansvar for risiko og eventuelle tap som følge av investeringer basert på råd som her blir gitt. Den enkelte person står alltid selv ansvarlig for beslutning om handel og hvilke objekter han / hun skal handle i.

mail: post@unit-link.no