Unit-Link.no  -  for investeringer i aksjer og fond

(i lønnsom aktivitet siden august 2000)

 

 

Home
Bakgrunn og Ytringer

Skandia Life strategier
Vital Link strategier

ETF-portefølje
Info og kontakt

 

 

 

 

 

 

 

Oppfølging av Unit link  

Enten du allerede har eller vurderer sparing i unit link eller andre fond og vil gjøre nytte av våre metoder og filosofi, ta kontakt: post@unit-link.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit Link - En fantastisk mulighet for intelligent sparing

 

 

 

 

 

Pensjon og eget ansvar

Det er mye fokus på hvordan private så vel som offentlige pensjonsordninger forvitrer. Vi er på god vei i Norge til det som allerede praktiseres  i de fleste andre land, nemlig at pensjonssparing utover eventuelle offentlige ordninger er et personlig anliggende, og ikke arbeidsgivers ansvar. Under slike forhold blir det spesielt kritisk å ha et våkent blikk for hvordan ens sparing blir håndtert i gode og dårlige tider. En nærliggende og effektiv mulighet er da å ta ansvar for private unit link investeringer. (For spørsmål om oppfølging av innskuddspensjon, vises det til vår samarbeidspartner her...)

 

Forventede avkastningstall

Tradisjonelt aksepteres årlig vekst for pensjonssparing på 5-8% under henvisning til høy, verdisikret avkastning med behørig hensyntagen til risiko.  Dette er ikke godt nok, spesielt når en til tross for lovnader om verdisikring og risikojustering opplever dramatisk reduksjon av beholdningen når uår som 2001 og 2002 måtte inntreffe.  Vi mener at en mer pragmatisk tilnærming kan sikre verdiene langt bedre, samtidig som potensialet for avkastning er minst like bra.

 


 

Gebyrfrie fondshandler

Med unit link produkter som Kapital Link, Fondskonto, etc., som ikke har noen binding m.h.t. utbetalingstidspunkt (som livrenter og pensjoner har), har det også åpnet seg utrolig fleksible muligheter for ren fondssparing der en kan kjøpe og selge fond (inkludert rentefond) kostnadsfritt, riktignok etter at en har betalt engangs kjøpsavgiften på 3-5%.

 

Forskjellen fra livrente og pensjon, er at det her ikke er noe binding m.h.t. utbetalingstidspunkt; midlene står til fri disposisjon til enhver tid. Motytelsen til denne friheten er at sparingen er grunnlag for formueskatt, hvilket livrente / pensjonsfond ikke er.

 

Leverandørene tilbyr et stort utvalg fond en kan velge blant, og utfordringen er å gjøre det beste ut av tilbudet – og i hvert fall sikre at spareverdien ikke reduseres kraftig i dårlige perioder.

 


Glem opplåning og finurlige konstruksjoner

Gjennom unit link har alle et fantastisk og oversiktlig verktøy for å gi sparing en ny dimensjon.  Det burde ikke være behov for finurlige kostnadstunge syndikerte produkter med valuta, aksjeindekser eller eiendom som tema, enten de er "garanterte" eller ikke.  Likeledes styres det unna kunstig skapte skattemotiverte konstellasjoner med innstillingen at utildekket reell avkasting med kyndig sparing i unit link, overskygger de fordelene som skattemotivert spesialsøm måtte bringe.

 


ETF - Exchange Traded Funds

Indeksfond omsatt som aksjer: rimelig og fleksibelt:  ETF-portefølje.

 

Ambisjoner

  1. Være et alternativ til den etablerte og samkjørte læren om fondssparing som preger de fleste nettsider og brosjyrer ("månedlige innskudd" , "langsiktighet",..)

  2. Demonstrere at det er mulig å bedre sine odds for langsiktig sparing ved aktiv intervenering.

  3. Utfordre de alternative resultatmulighetene som gjerne lanseres fra en inflatert hedgefond-industri.

 


Systematikk og metodisk tilnærming

Vi har utviklet egne metoder og modeller for fondsvalg innen unit link-avtaler.  Felles første prioritet for alle modellene er å trygge verdiene og begrense risikoen knyttet til sparingen. Verdiøkning er en viktig andre prioritet. Metodene er kontinuerlig utviklet og brukt siden sommeren 2000, noe som bl.a. hindret tap i årene 2000-2002 og sikret uredusert basis for veksten som startet våren 2003.

 

Effekten av å unngå tapsbringende perioder

En hører snakk om at mange nå endelig har nådd ”break even” i forhold til verdien i 2000.  Dette har for oss ikke vært aktuelt tema da det aldri var noe tap å ta igjen.   


Isteden har vår private unit link pensjonssparing økt med 140% i perioden sep. 2000 - jun. 2005. Utviklingen for ’langsiktige’ porteføljer som har klart å holde tritt med norsk og amerikansk børs, ville i samme periode hatt avkastning på henholdsvis 20% og minus 18%.   I det lange løp gir slike divergenser enorme utslag på hva en får til disposisjon når pensjonen skal utbetales.

 

Sept 2000 - Juni 2005:            

  Oslo børs: + 20%                          

  S&P 500:   - 18%                           

  Egen Skandia Life pensjon: + 140% 

 

 

Grunnleggende Prinsipper

I denne tilnærmingen er første regel å holde seg best mulig ute av aksjefond i nedgangsperioder.  Det styres etter vår metode for markedstiming.

Deretter satses det på porteføljer med fond som fungerer best under rådende markedsforhold basert på vårt eget system for rangering og relativ vurdering av fond.

 


 

Hvor var du da børsene falt?

De siste par årene har det meste gått opp - og mange kan vise til meget god utvikling.  Men før en vurderer å gå inn med midler basert på slike ferske kurver, må selgeren stilles på syretesten: Hva skjedde med hans kunders konti i perioden 2000 - 2003...? 


      Les mer om spesifikke strategier for Skandia Life og Vital Link


 

 

 

Bakgrunn


Etter lang tids oppgitthet over alle ekspertutsagn om langsiktighet og hvordan privatpersoner med forførende ordelag ble tatt inn i forlokkende spare- og fondsprodukter, kom de første utgavene av disse sidene på nettet i august 2000 med håp om å være en motvekt med alternative tanker om fonds- og aksjesparing.

I ettertid kan en si at det var et svært gunstig tidspunkt å gå aktivt inn med markedstiming som middel for å unngå verditap i dårlige børsperioder.  Det stikk motsatte var da det eneste korrekte i følge mange overbevisende rådgivere og selgere i banker og privatøkonomifirmaer; det var uhørt å lufte alternativer til den evindelige, naive og lite kunnskapskrevende langsiktighet / kjøp-og-bli-sittende leksen som branjsen var preppet med. ”Garanterte” aksjeindeks-obligasjoner, med og uten lånefinansiering, var også da tungt markedsført.   Les mer....

 

  

 

Disclaimer: Dette nettstedets eier kan ikke påta seg ansvar for risiko og eventuelle tap som følge av investeringer basert på råd som her blir gitt. Den enkelte person står alltid selv ansvarlig for beslutning om handel og hvilke objekter han / hun skal handle i.

mail: post@unit-link.no