Unit-Link.no  -  for investeringer i aksjer og fond

(i lønnsom aktivitet siden august 2000)

 

 

Home

Bakgrunn og Ytringer

Skandia Life Strategi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vital Link - Modellportefølje "Stabil"

Startet opp i april 2003 og investerer i 2 fond blant de 10 beste fondene på fondsrangeringen.  

 

 
Utvikling  2005 År 2006 (pr. 29.12) År
pr. kvartal 1. kv. 2. kv. 3. kv 4. kv. 2005 1. kv. 2. kv. 3. kv 4. kv. 2006
Vital Link Stabil -4.3 % 11.3 % 12.3 % 14.1 % 36.6 % 18.9 %  -3.0 % 9.3 %  10.6 %  39.4 %
MSCI World F 2.0 % 3.8 % 6.4 % 5.9 % 19.3 % 3.1 %  -6.1 % 9.1 %  3.4 %  9.1 %

 

 

Som alltid må det presiseres at selv om resultatene her viser forhåndsbestemte og publiserte handler, er det ingen garanti for at tilsvarende utvikling kan oppnås i fremtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: Dette nettstedets eier kan ikke påta seg ansvar for risiko og eventuelle tap som følge av investeringer basert på råd som her blir gitt. Den enkelte person står alltid selv ansvarlig for beslutning om handel og hvilke objekter han / hun skal handle i.

mail: post@unit-link.no