Unit-Link.no  -  for investeringer i aksjer og fond

(i lønnsom aktivitet siden august 2000)

 

 

Home

Bakgrunn og Ytringer

Skandia Life Strategi

 

 

 

 

 

 

 Vital Link - Åpen Strategi 

En sammensatt plan som kan anvende alle fond som er tilgjengelig i Vitals tilbud. 

 

Det velges fond som til enhver tid befinner seg i det øvre sjikt med hensyn til innbyrdes relativ utvikling mellom fondene. Fond som ikke lenger befinner seg i dette sjiktet, erstattes med nye fond som antas å være bedre egnet i inneværende markedsklima.  Porteføljen skal på denne måten i størst mulig grad inneholde fond med dokumentert positiv utvikling over gjennomsnittet blant de tilgjengelige fondene.  Dog vil det alltid være mulig at fond taper noen prosent før de kommer under streken og kaller på utskifting.

 

Utviklingen vil variere i takt med internasjonale aksjemarkeder, men rentefond benyttes aktivt for å begrense verdireduksjon.  Strategien har mål (men ingen garanti) om å begrense maksimum drawdown*) til 12%.

 

 

*)  Negativ fluktuasjon i forhold til historisk høyeste oppnådde nivå på sparesaldo

 

 

 

 
   

 


 

2007 (pr.14/8): 1. kv. 2. kv. 3. kv 4. kv. 2007
Åpen Skandia -4.9 % 0.1 % -2.8%   -7.5 %
MSCI World -0.6 % 2.6 % -5.4 %   -3.5 %
2006: 1. kv. 2. kv. 3. kv 4. kv. 2006
 Vital Åpen 7.4 % -5.9 %  3.1 %  11.7 %  16.4 %
 MSCI World 3.1 % -6.1 % 9.1 % 3.4 % 9.1 %
2005: 1. kv. 2. kv. 3. kv 4. kv. 2005
 Vital Åpen 4.4 % 4.2 % 16.4 % 11.3 % 41.0 %
 MSCI World 2.0 % 3.8 % 6.4 % 5.9 % 19.3 %

Netto resultat etter fratrekk av 2% fast årlig forvaltningshonorar

 

 

Selv om resultatene her viser forhåndsbestemte og gjennomførte handler, er det ingen garanti for at tilsvarende utvikling kan oppnås i fremtiden.

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: Dette nettstedets eier kan ikke påta seg ansvar for risiko og eventuelle tap som følge av investeringer basert på råd som her blir gitt. Den enkelte person står alltid selv ansvarlig for beslutning om handel og hvilke objekter han / hun skal handle i.

mail: post@unit-link.no