Unit-Link.no  -  for investeringer i aksjer og fond

(i lønnsom aktivitet siden august 2000)

 

 

Home

Bakgrunn og Ytringer

Skandia Life Strategi

 

 

 Vital Link - Skagen Profil Strategi 

Strategien benytter kun aksjefondene fra SKAGEN Fondene, dvs. SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki, i tillegg til rentefondet DnB NOR Pengemarked. 

 

Det tilstrebes å følge SKAGEN-fondene i positive markedsperioder og anvende rentefond i perioder med nedgang.  Fondene har over tid vist stabil utvikling og strategien anses for å være den med lavest risiko med mål (men ingen garanti) om å begrense maksimum drawdown til 10% (negativ fluktuasjon i forhold til høyeste oppnådde nivå på sparesaldo).  

                                     

Fokusert styring i følge Skagen Profil startet i juli 2005.    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Selv SKAGENs aksjefond, som i følge statuttene alltid er investert i aksjer, kan oppleve betydelig negativ utvikling i perioder med generell markedsnedgang:

 

Skagen Vekst 07/98-10/98: -29%

Skagen Vekst 09/00-10/02: -42%
Skagen Vekst xx/0x-xx/0x:
-nn% ?

 

Skagen Kon-Tiki 04/02-10/02: -38%
Skagen Kon-Tiki xx/0x-xx/0x:
-nn% ?

Skagen Global 07/98-10/98: -25%
Skagen Global 09/00-10/02:
-47%
Skagen Global xx/0x-xx/0x:
-nn% ?


Dette dreier seg om dramatiske verditap (enkelte ganger nesten halvering) som rammer enhver 'langsiktig' fondssparing.  Uansett om en sammen med rådgiver har avklart sin såkalte "risikotoleranse", er slike perioder tunge og ikke minst destruerende ulønnsomme. Radikalt forbedret effekt kan oppnås om slike gjentatte tilbakeslag søkes unngått >>>.

 


 

 

Tilbaketesting av Skagen-strategien

Resultater med strategien utført på markedstall fra august 2000 til og med juni 2005 kan inspiseres her  >>>

 

 

Som alltid må det presiseres at selv om resultatene her viser forhåndsbestemte og gjennomførte handler, er det ingen garanti for at tilsvarende utvikling kan oppnås i fremtiden.

 
 

 

2007 (pr. 14/8): 1. kv. 2. kv. 3. kv 4. kv. 2007
Skagen Profil -3.9 %

1.8 %

-0.8 %

 

-3.0 %

MSCI World F -0.6 % 2.6 %

-5.4 %

 

-3.5 %

2006: 1. kv. 2. kv. 3. kv 4. kv. 2006
Skagen Profil 12.0 %

-3.3 %

2.9 %

10.3 %

22.8 %

MSCI World F 3.1 % -6.1 %

9.1 %

3.4 %

9.1 %

2005: 1. kv. 2. kv. 3. kv 4. kv. 2005
Skagen Profil     17.4 % 10.3 %

29.6 %

MSCI World F     6.4 % 5.9 %

12.7 %

Netto resultat etter fratrekk av 2% fast årlig forvaltningshonorar

 

 
 

 

Disclaimer: Dette nettstedets eier kan ikke påta seg ansvar for risiko og eventuelle tap som følge av investeringer basert på råd som her blir gitt. Den enkelte person står alltid selv ansvarlig for beslutning om handel og hvilke objekter han / hun skal handle i.

mail: post@unit-link.no