Unit-Link.no  -  for investeringer i aksjer og fond

(i lønnsom aktivitet siden august 2000)

 

 

Home

Bakgrunn og Ytringer

Skandia Life Strategi

Vital Strat Home

 

Strategier for Vital Link 

 

Første prioritet for alle modellene eller strategiene er å trygge verdiene og begrense risikoen knyttet til sparingen.  Verdiøkning er en viktig andre prioritet. 

 

For Vital Link benyttes to strategier: Åpen og Skagen.  De representerer ulike grader av aktiv tilnærming for justering av fondssammensetning basert på forventning eller som følge av endringer i aksjemarkedene.  Åpen kan benytte alle fond i leverandørens fondsutvalg, mens Skagen kun veksler mellom fondene fra SKAGEN Fondene (inkludert SKAGEN Høyrente i røde perioder).

     

Les mer om strategiene for Vital Link:

        · Åpen

        · Skagen Profil

 

        · Modellportefølje

 

 

Selv om strategiene har noe ulike risiko/avkastningsprofiler for å imøtekomme individuelle preferanser, har de felles underliggende karakteristikker:

  1. De søker å begrense større tap ved aktivt å benytte rentefond i perioder når dette anses fordelaktig.

  2. De har definerte mål for maksimum volatilitet og risiko uttrykt ved maksimum drawdown (dvs. negativ fluktuasjon i forhold til høyeste oppnådde historisk nivå).

  3. Fondsvalgene baseres på egenutviklede, proprietære modeller og verktøy for kvantitativ analyse der det generelle markedsklimaet og individuell utvikling for tilgjengelige fond daglig blir vurdert.

  4. Fondssammensetning justeres så ofte som markedsutviklingen måtte kreve.

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Tett oppfølging

Kontakt oss for porteføljer med daglig vurdering for inn og utgang.

 

 

 

 

Disclaimer: Dette nettstedets eier kan ikke påta seg ansvar for risiko og eventuelle tap som følge av investeringer basert på råd som her blir gitt. Den enkelte person står alltid selv ansvarlig for beslutning om handel og hvilke objekter han / hun skal handle i.

mail: post@unit-link.no